Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 2

1. Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 2 (1,000 km)

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom DKBike/ Trạm bảo hành DKbike Ủy Nhiệm gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe miễn phí theo chính sách của DKBike lần 2 (1,000km đầu tiên).

testTin xem nhiều

Cam kết từ DK Bike

Xe điện DKBike là giải pháp phương tiện thông minh của thời đại mới, hoạt động bằng nguồn năng lượng sạch. 

Ngày làm việc đầu năm, DKBike và Nam Tiến Phát ký kết hợp tác chiến lược

Ngay sáng nay, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, 𝐃𝐊𝐁𝐢𝐤𝐞 tiếp tục triển khai chuỗi các sự kiện quan trọng trong dịp đầu năm mới cùng các đối tác chiến lược trong lộ trình thực hiện mục tiêu sứ mệnh và tầm nhìn từ nay tới 2025. Đây là sự kiện quan trọng, được 𝐃𝐊𝐁𝐢𝐤𝐞 ưu tiên ký kết với 𝐂𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 - Nhà phân phối chính thức của DKBike tại Khu vực miền Trung và Miền Nam.

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 1

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom/ Trạm bảo hành gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe lần 1 (500km đầu tiên)

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 3

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom DKBike/ Trạm bảo hành DKbike Ủy Nhiệm gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe miễn phí theo chính sách của DKBike lần 3 (2,000km đầu tiên).

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 4

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom DKBike/ Trạm bảo hành DKbike Ủy Nhiệm gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe miễn phí theo chính sách của DKBike lần 4 (3,000km đầu tiên).

Tin mới nhất

Cam kết từ DK Bike

Xe điện DKBike là giải pháp phương tiện thông minh của thời đại mới, hoạt động bằng nguồn năng lượng sạch. 

Ngày làm việc đầu năm, DKBike và Nam Tiến Phát ký kết hợp tác chiến lược

Ngay sáng nay, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, 𝐃𝐊𝐁𝐢𝐤𝐞 tiếp tục triển khai chuỗi các sự kiện quan trọng trong dịp đầu năm mới cùng các đối tác chiến lược trong lộ trình thực hiện mục tiêu sứ mệnh và tầm nhìn từ nay tới 2025. Đây là sự kiện quan trọng, được 𝐃𝐊𝐁𝐢𝐤𝐞 ưu tiên ký kết với 𝐂𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 - Nhà phân phối chính thức của DKBike tại Khu vực miền Trung và Miền Nam.

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 1

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom/ Trạm bảo hành gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe lần 1 (500km đầu tiên)

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 3

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom DKBike/ Trạm bảo hành DKbike Ủy Nhiệm gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe miễn phí theo chính sách của DKBike lần 3 (2,000km đầu tiên).

Thông báo: Lịch bảo dưỡng xe Lần 4

Quý khách vui lòng mang xe tới Showroom DKBike/ Trạm bảo hành DKbike Ủy Nhiệm gần nhất để thực hiện bảo dưỡng xe miễn phí theo chính sách của DKBike lần 4 (3,000km đầu tiên).