Tìm kiếm
Close this search box.

Về Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với DK BIKE – một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại xe điện. Với hơn một thập kỷ phát triển, chúng tôi đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, trở thành một tổ chức có vị thế vững chắc, hội nhập bền vững và đầy đủ với chuỗi giá trị khu vực. Tầm nhìn của chúng tôi trong giai đoạn 2024-2034 là kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, xuất khẩu và chinh phục thị trường đa quốc gia trong ngành sản xuất và thương mại xe điện.

TẦM NHÌN

Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, vươn lên trưởng thành một tổ chức có vị thế vững chắc trong ngành sản xuất và thương mại xe điện, hội nhập bền vững và đầy đủ với chuỗi giá trị của khu vực, hướng tới xuất khẩu và chinh phục thị trường đa quốc gia.

SỨ MỆNH

Phụng sự vì một Việt Nam Thịnh Vượng. Kiến tạo những những giá trị mới của ngành trên nền tảng tôn trọng truyền thống, văn hoá của cộng đồng và xã hội. Liên tục đổi mới, sáng tạo những trải nghiệm mới bắt kịp với nhu cầu của thời đại, phục vụ khách hàng với 3 trọng tâm: Chất lượng Tiêu chuẩn, Chính sách Hợp lý và Dịch Vụ Tận tâm.

TÔN CHỈ HÀNH ĐỘNG

Thúc đẩy trải nghiệm sống của người dân thông qua cách mạng hóa các giải pháp di chuyển xanh, đa dạng và năng động!

Chúng tôi tin rằng sự phát triển của Doanh nghiệp phải đi đôi với mục tiêu bảo vệ môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng, xã hội và sự an toàn trong di chuyển

CEO

Giá trị cốt lõi

Cống hiến

Năng động

Khát vọng

Kiên trì

Tri thức

Lương tri

Chứng nhận
& Giải thưởng

Hành trình
Phát triển